LÖSNINGSUTVECKLING

Tillsammans med er skapar vi automatiserade helhetslösningar i världsklass

Vi utgår alltid från era önskemål då vi skapar våra effektiva, användarvänliga, funktionella och robusta lösningar!

Vi hjälper er att formulera krav, att tänka rätt kring ambitionsnivå samt att välja rätt teknologi för rätt ändamål.

Exempel:

  • Information kan behöva digitaliseras
  • Regelstyrd automatisering kan behöva en robot, Robotic Process Automation, RPA
  • Kognitiv automatisering kan behöva Artificiell Intelligens, AI
  • Sensorer och/ eller olika typer av övervakningsfunktioner kan behöva Sakernas Internet (Internet of Things, IoT)
  • Algoritmer för analyser av stora datamängder kan behöva skapas (Analytics & Big Data)
  • Önskad ambition kring användarupplevelsen (UX/UI) kan behöva klargöras

 

Varför Bitoreq?

Ni är proffs på er verksamhet. och er kompetens ligger till grund för våra gemensamt utvecklade lösningar.

Vi är proffs på systemutveckling och på att översätta era behov till funktionella och hållbara lösningar.

Tillsammans skapar vi HELA lösningar som inte påverkar era nuvarande system och som överträffar era förväntningar!