Solution portfolio

Our smart automation solutions can work with any system in the same way as any employee can do

Varför uppfinna hjulet när det redan finns? På hyllan har Bitoreq ett antal väl beprövade lösningar som vi redan utvecklat tillsammans med någon av våra nöjda kunder. Genom att välja någon av dessa lösningar kommer ni snabbt igång på er automatiseringsresa. 

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information! kontakt@bitoreq.se

Exempel:

Ekonomi/ Redovisning/ Bokslut/ Kontroll

   • Automatisk matchning faktura mot betalning
   • Automatisk fakturahantering
   • Automatisk hantering av avtal

Personaladministration

   • Automatisk hantering av anställningsavtal
   • Automatisk hantering av avslut av anställning
   • Automatisk attestering av arbetspass
   • Automatisk rapportering av arbetspass

Ärendehantering

   • Automatisk hantering av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd(Socialtjänsten)
   • Automatisk sjuklönehantering (Lagen om Stöd och Service, LSS)
   • Automatisk ansökan om avställning av sophantering (Miljö)
   • Automatisk ansökan om skolskjuts (Skolan)